Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
1 WarQueen Jinno 110 0
2 OneShoTz Shinsoo 110 0
3 xSenku Shinsoo 110 0
4 Amidamaru Jinno 110 0
5 Drp Jinno 110 0
6 Friscone Shinsoo 110 0
7 IceCrow Jinno 110 0
8 vegeku Jinno 110 0
9 Problem Shinsoo 110 0
10 arty Jinno 110 0
1  2  3  4