Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
21 scaglio Shinsoo 108 627658706
22 Ski Shinsoo 108 608958349
23 patasbau Jinno 108 330527636
24 xNicoRobin Shinsoo 108 330055485
25 Kyoraku Shinsoo 108 258020636
26 ChefRubio Jinno 108 158541140
27 PaLaDiNo Jinno 108 115003304
28 LordPunisher Jinno 108 113885958
29 KeoOomA Jinno 108 106630855
30 ErrorLog Shinsoo 108 36512365
First page  «  3  4  5  6